Општина Блаце расписала конкурс за развој пољопривреде

Oпштина Блаце расписала је конкурс за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце у 2014. години. Конкурс се односи на расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења воћарства, повртарства, ратарства и сточарства општине Блаце.

oglasi-v

Финансијска средства из општинског буџета употребиће се за набавку специјализоване пољопривредне механизације, машина и опреме за прераду, складиштење полупроизвода и готових производа у: сточарству, воћарству, ратарству, повртарству, виноградарству и винарству; за набавку и чување квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза, назимица и оплођених матица; премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње; камате за пољопривредне кредите регистрованих пољопривредних газдинстава, реализоване у 2014. години; унапређење развоја газдинства у складу са добром пољопривредном и произвођачком праксом, праћење хране „од њиве до трпезе“ за подршку при пројектовању и имплементирању HACCP принципа и станарда, примена Global GAPa, ISO 22000; вештачко осемењавање крава, јуница и свиња, набавку семена за прво осемењавање од квалитетних приплодњака у складу са законом о сточарству; дотацију и унапређење рада противградне заштите, адаптацију противградних станица, уређење и санацију кровова, кућица за смештај опреме, адаптацију лансера и носача лансера; одржавање манифестације Дани шљиве; едукацију из области пољопривреде; посете сајмовима, смотрама, изложбама од значаја за унапређење пољопривредне производње; уређење атарских путева, општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу; подстицај за одрживи рурални развој, унапређење заштите животне средине, чишћење канала речних корита, одржавање-копање бунара.

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци пољопривредног газдинства, као и  образовне установе ако су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу,комерцијалног типа производње; ако имају пребивалиште у насељима општине Блаце у којој се врши инвестиција и друге институције које испуњавају услове предвиђене конкурсом.

Попуњен захтев за доделу средстава намењених за финансирање развоја и унапређења  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2014. годину предаје се до 15.11.2014. године Служби за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Након подношења пријаве Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Блаце донеће одлуку о додели средстава корисницима.

Конкурсна документација и захтев могу се преузети у Општинској управи, канцеларија број  40.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце  у 2014. години

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg