Jавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање број 2700-101-9/2018 од 23.05.2018.године НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ- ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ И ОПШТИНА БЛАЦЕ расписују ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног позива преузмите ОВДЕ.

Захтев са бизнис планом преузмите ОВДЕ.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka