Рани јавни увид измена и допуна плана детаљне регулације „Центар I“ у Блацу

Рани јавни увид о изменама и допунама плана детаљне регулације „Центар I“ у Блацу, одржаће се у наредних 15 дана, у периоду од 23.11.2018. - 08.12.2018. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34),  радним данима од 07 до 15 часова.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току раног јавног увида, заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе, сугестије, мишљења и сл., на изложени материјал за рани јавни увид, у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

Детаљније о раном јавном увиду

Увид у Нацрт Плана, можете погледати овде:

Изменамe и допунe Плана детаљне регулације „Центар I“ у Блацу- материјал за рани јавни увид

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg