Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије Општине Блаце за оствариваЊе права на осигураЊе засада шљиве и вишЊе у 2019.години

На основу Решења о образовању комисије за утврђивање права на осигурање засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019 . години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) и Правилника о осигурању засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) Комисија за утврђивање права осигурања засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

АКТИВНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ  ЗАСАДА ШЉИВЕ И ВИШЊЕ У 2019.ГОДИНИ

Члан 1.

Позивају се физичка лица , носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава у активном статусу, са пребивалиштем на територије општине Блаце , да поднесу захтев за остваривање права на осигурање засада шљиве и вишње у  2019. години.

Члан 2.

Предмет осигурања : Осигурање засада шљиве и вишње максималне површине 3 ха по једном газдинству.

Члан 3.

Осигурани ризици: Осигурањем се надокнађују штете проузроковане уништењем осигураних садница услед ризика: града, пожара, удара грома, олује, нагомилавање снега у крошњама и одроњавање тла.

Члан 4.

Општи услови за осигурање: Регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Блаце, са активним статусом и пријављеним површинама са воћним врстама шљиве и вишње.

Члан 5.

Специфични услови за осигурање: Да предметне површине нису већ претрпеле штету у предходном периоду у складу са Чланом 3. Јавног позива.

Члан 6.

Право на осигурање (појединачне полисе) остварују пољопривредне површине (носиоци пољопривредних газдинстава)  у складу са Чланом  4. и 5. Јавног позива по динамици пријављивања до испуњавања уговором предвиђених површина од 1000 ха шљиве односно 400.000 садница и 65 ха вишње односно 50.000 садница.

Члан 7.

Неопходна документација:

- Пријава за осигурање ( може се преузети на писарници Општинске управе Блаце, у канцеларији бр: 38, као и на сајту Општинске управе Блаце www.blace.org.rs)

- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства 2019. године.

- Структура биљне производње

- Лична карта

Неопходну документацију ископирати и доставити у канцеларији бр: 38 Општинске управе Блаце.

Рок за подношење пријава је до 20.12.2019. године,односно до испуњаености услова из Члана 6. Јавног позива.

 

Председник Комисије

Драган Гмијовић

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka