Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије Општине Блаце за оствариваЊе права на осигураЊе засада шљиве и вишЊе у 2019.години

На основу Решења о образовању комисије за утврђивање права на осигурање засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019 . години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) и Правилника о осигурању засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) Комисија за утврђивање права осигурања засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

АКТИВНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ  ЗАСАДА ШЉИВЕ И ВИШЊЕ У 2019.ГОДИНИ

Члан 1.

Позивају се физичка лица , носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава у активном статусу, са пребивалиштем на територије општине Блаце , да поднесу захтев за остваривање права на осигурање засада шљиве и вишње у  2019. години.

Члан 2.

Предмет осигурања : Осигурање засада шљиве и вишње максималне површине 3 ха по једном газдинству.

Члан 3.

Осигурани ризици: Осигурањем се надокнађују штете проузроковане уништењем осигураних садница услед ризика: града, пожара, удара грома, олује, нагомилавање снега у крошњама и одроњавање тла.

Члан 4.

Општи услови за осигурање: Регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Блаце, са активним статусом и пријављеним површинама са воћним врстама шљиве и вишње.

Члан 5.

Специфични услови за осигурање: Да предметне површине нису већ претрпеле штету у предходном периоду у складу са Чланом 3. Јавног позива.

Члан 6.

Право на осигурање (појединачне полисе) остварују пољопривредне површине (носиоци пољопривредних газдинстава)  у складу са Чланом  4. и 5. Јавног позива по динамици пријављивања до испуњавања уговором предвиђених површина од 1000 ха шљиве односно 400.000 садница и 65 ха вишње односно 50.000 садница.

Члан 7.

Неопходна документација:

- Пријава за осигурање ( може се преузети на писарници Општинске управе Блаце, у канцеларији бр: 38, као и на сајту Општинске управе Блаце www.blace.org.rs)

- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства 2019. године.

- Структура биљне производње

- Лична карта

Неопходну документацију ископирати и доставити у канцеларији бр: 38 Општинске управе Блаце.

Рок за подношење пријава је до 20.12.2019. године,односно до испуњаености услова из Члана 6. Јавног позива.

 

Председник Комисије

Драган Гмијовић

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg