Обједињена процедура

Интерна ревизија

Контакт: Валентина Павловић, дипл. правник

Адреса: Карађорђева бр. 4, Блаце, канцеларија бр. 32.

Телефон: 027/379 678

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интерна ревизија обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова општине Блаце, свих програма, активности и процеса у надлежности општине примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу, врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије. Врши консултантску активност која има за циљ да се  унапреди пословање организације и помаже организацији да оствари циљеве обезбеђујући систематичан и дисциплинован приступ оцени и побољшању  ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима управљања.

Правни оквир за Интерну ревизију су следећи акти:

  1. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13);
  2. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13);
  3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16).
  4. Закон о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)

Одлука о успостављању и организацији интерне ревизије у општини Блаце

Повеља интерне ревизије Општине Блаце

Етички кодекс

Стратешки план рада интерне ревизије у Општини Блаце за период од 2018-2020

Годишњи план интерне ревизије Општине Блаце за 2018. годину

Правилник о раду интерног ревизора Општине Блаце

Измена и допуна Повеље интерне ревизије

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka