ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА крајњих корисника (грађана) по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Блаце у 2022. години

obavestenje mКомисијa за реализацију мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова je на седници одржаној дана 16.09.2022. године, донела прелиминарну ранг листу крајњих корисника средстава. На јавни позив су пристигле 34 пријаве грађана, од чега 1 пријава не испуњава услове предвиђене Јавним позивом.

Обавештење о извођењу грађевинских радова на реконструкцији и новој градњи канализационе мреже насеља Блаце

obavestenje mОпштина Блаце обавештава јавност да се на територији насеља Блаце изводе грађевински радови на реконструкцији и новој градњи канализационе мреже насеља Блаце (канализација за отпадне и атмосферске воде). Радови су почели 20.1. 2022 год.  и трајаће  до 5.6.2023 године.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Ивковић

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Ивковић“ д.о.о. Болеч, ул. 8.марта бр 23, 11307 Болеч, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране МСЕ „Ивко Солар 1“ снаге 150 kW, на  кат. парцели бр.2285/1 (6374 нови број),  К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Ивковић

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Ивковић“ д.о.о. Болеч, ул. 8.марта бр 23, 11307 Болеч, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране МСЕ „Ивко Солар 1“ снаге 400 kW, на  кат. парцели бр.2285/1 (6374 нови број),  К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

Влада Србије донела препоруке за штедњу струје

obavestenje mВлада РС донела је закључак којим се препоручује свим државним органима, органима државне управе, јавним установама , јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач Република Србија да, у циљу рационалније потрошње електричне енергије, ис кључују, односно да не користе спољашњу декоративну расвету на зградама

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg