Процена утицаја на животну средину: Обавештење о донетом решењу

Одељење за привреду, локално - економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце обавештава заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 59. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16),  Општинска управа у законом одређеном поступку донела Решење којим је одбацила као непотпун захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта „Радио станице – ФМ предајника Радио Зона 96,0 MHz“  на животну средину, на локацији у ул. Радомира Путника бр.64 у Блацу, на територији општине Блаце.

Решење - одбацује се захтев као непотпун

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka