Обавештење: Избори у месним заједницама Алабана, Мала Драгуша, Лазаревац и Сеничани

У складу са Одлуком председника СО-е Блаце Милоша Васиљевића, 15 октобра ове године одржаће се избори за избор председника месних заједница на територији општине Блаце и то за месне заједнице Алабана, Мала Драгуша, Лазаревац и Сеничани.  Избори се одржавају у времену од 07-20 часова у месним заједницама у којима се спроводе избори.

Сваки кандидат за председника месне заједнице доставља Комисији за спровођење избора за избор председника месних заједница следећу документацију:

1. Потврду о изборном праву;
2. Писмену изјаву – сагласност кандидата да прихвата кандидатуру;
3. Потврду о пребивалишту кандидата;
4. Уверење о држављанству;
5. Оверене потписе најмање 20 бирача који су подржали кандидата.

Право предлагања кандидата има најмање 20 грађана месне заједнице са бирачким правом, седам дана пре одржавања избора.

Образац број 1/17 и образац 2/17, тј обрасци изјава кандидата да прихвата кандидатуру и изјава бирача да подржава кандидата за председника месне заједнице, могу се преузети сваког радног дана у згради општине Блаце на писарници Општинске управе, у времену од 07 – 15 часова, као и преузимањем са ове интернет странице.

Комисија за спровођење избора

                  Председник

       Александра Николић

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka