Одлука о додељеним студентским стипендијама за 2018. годину

На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 10. Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 12/16), Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 31. 1. 2018. године, решавајући по захтевима студената за доделу новчане помоћи, донело је

О Д Л У К У

о додели новчане помоћи студентима

I - Додељују се новчане помоћи студентима првог степена студија – основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II до IV године студија:

1. Стефану Васиљевићу, из Блаца, студенту 4. године Електронског факултета, у Нишу,

2. Тамари Стевановић, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

3. Јелени Грујић, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

4. Ивани Михајловић, из Блаца, студенту 4. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,

5. Милици Ракићевић, из Блаца, студенту 4. године Пословног и правног факултета,  у Београду,

6. Христини Лојић, из Блаца, студенту 4. године Електронског факултета, у Нишу,

7. Јани Грујић, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

 8. Ивани Миленковић, из Барбатовца, студенту 2. године Високе школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

9. Милени Тимотијевић, из Сувог Дола, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

10. Ирени Петровић, из Блаца, студенту 2. године Филолошког факултета, у Београду,

11. Анђели Раденковић, из Кутловца, студенту 3. године Факултета политичких наука, у Београду,

12. Јелени Црноглавац, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

13. Душану Мијајловићу, из Барбатовца, студенту 2. године Високе школе струковних студија за информатику и комуникациону технологију, у Београду,

14. Александри Парезановић, из Блаца, студенту 2. године Филозофског факултета у Нишу,

15.  Александру Станићу, из Блаца, студенту 4. године Филозофског факултета, у Нишу,

16. Александри Васиљевић, из Блаца, студент 3. године Факултета заштите на раду, у Нишу,

17. Вукашину Васићу, из Блаца, студенту 4. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,

18. Марији Ристић, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

19. Емилији Симић, из Блаца, студенту 2. године Електронског факултета, у Нишу,

20. Марку Веселиновићу, из Дрешнице, студенту 4. године Факултета заштите на раду, у Нишу,

21. Тањи Живковић, из Међухане, студенту 3. године Пољопривредног факултета, у Новом Саду,

22. Бојани Костић, из Блаца, студенту 2. године Високе медицинске школе струковних студија, у Ћуприји,

23. Анђелки Лазаревић, из Горњег Гргура, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

24. Здравку Костићу, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Лесковцу,

25. Јелени Миковић, из Блаца, студенту 5. године Медицинског факултета, Фармација, у Нишу,

26. Бранкици Црноглавац, из Блаца, студнту 3. године Филозофског факултета, у Нишу,

27. Гордани Ракоњац, из Пребрезе, студенту 3. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,

28. Андријани Чоловејић, из Блаца, студенту 3. године Природно математичког факултета - Биологија, у Косовској Митровици,

29. Александру Ристићу, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

30. Дијани Петровић, из Горњег Сварча, студенту 2. године Правног факултета, у Београду,

31. Милошу Вуксановићу, из Блаца, студенту 4. године Електронског факултета, у Нишу,

32. Стевану Дуњићу, из Мале Драгуше, студенту 3. године Пословна економија, у Београду,

33. Урошу Вулићу, из Горњег Гргура, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

34. Сари Павловић, из Блаца, студенту 2 године Високе школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

35. Стефану Миљаковићу, из Блаца, студенту 2. године Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија, у Прокупљу,

36. Тијани Ђорђевић, из Музаћа, студенту 2. године Правног факултета, у Нишу,

37. Јанку Митровић, из Зојића, општина Призрен, са боравиштем у Блацу, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

38. Урошу Томићу, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

39. Александру Мијајловићу, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

40. Дејану Миладиновићу, из Претежане, студенту 3. године Медицинског факултета-струковна медицинска сестра-техничар, у Нишу,

41. Дарку Здравковићу, из Блаца, студенту 3. године Правног факултета, у Нишу,

42. Марку Ристићу, из Блаца, студенту 2. године Правног факултета, у Косовској Митровици,

43. Андреји Виријевићу, из Блаца, студенту 3. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

44. Јелени Ракић, из Кашевара, студенту 3. године Високе медицинске школе струковних студија, у Ћуприји,

45. Стефану Радосављевићу, из Блаца, студенту 2. године Филозофског факултета – Археологије, у Београду,

46. Анђели Драгићевић, из Блаца, студенту 2. године Медицинског факултета – фармација,

47. Милени Радисављевић, из Блаца, студенту 2. године Високе школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

48. Катарини Анђелковић, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

49. Александри Стефановић, из Блаца, студенту 3. године Факултета политичких наука, у Београду,

50. Анђелији Мишковић, из Блаца, студенту 2. године Хемијског факултета, у Београду,

51. Угљеши Васићу, из Блаца, студенту 2. године Грађевинско – Архитектонског факултета, у Нишу,

52. Милици Трифуновић, из Блаца, студенту 2. године Природно математичког факултата – Департман географија, у Нишу,

53. Јовица Смиљковић, из Блаца, студенту 2. године Саобраћајног факултета, у Београду,

54. Марку Павловићу, из Блаца, студенту 3. године Електронског факултета, у Нишу

55. Маји Милетић, из Блаца, студенту 2. године Високе школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

56. Лазару Миковићу, из Блаца, студенту 2. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

57. Снежани Станковић, из Лазаревца, студенту 3. године Факултета педагошких наука, у Јагодини,

58. Андрији Симићу, из Блаца, студенту 2. године Електронског факултета, у Нишу,

59. Јанку Милосављевићу, из Блаца, студенту 2. године Високе техничке школе, у Нишу и

60. Давиду Ристићу, из Блаца, студенту 2. године Факултета спорта и физичког васпитања, у Нишу.

- Додељују се новчане помоћи студентима другог степена студија  – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија:

1.Милени М. Симић, из Блаца, студенту 5. године Интернационалног универзитета, Департман за уметност, у Новом Пазару,

2. Невени Митровић, из Зојића, општина Призрен, са боравиштем у Блацу, студенту 4. године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу,

3. Марку Радосављевићу, из Трбуња, студенту 5. године Електронског факултета, у Нишу,

4. Милени З. Симић, из Горњег Гргура, студенту 5. године Саобраћајног факултета, у Београду,

5. Марији Драгићевић, из Блаца, студенту 4. године Високе медицинске школе струковна медицинска сестра-техничар, у Нишу,

6. Александри Матић, из Блаца, студенту 4. године Природно математичког факултета, у Нишу,

7. Марији Миладиновић, из Претежане, студенту 5. године Природно математичког факултета – Департман биологија, у Нишу,

8.  Анђели Симић, из Блаца, студенту 4. године Високе школе струковних студија за васпитаче, у Крушевцу,

9. Бојану Бачевићу, из Блаца, студенту 5. године Архитектонског факултеета, у Београду,

10. Милици Станић, из Блаца, студенту 5. године Медицинског факултета, у Новом Саду,

11. Милошу Јовановићу, из Блаца, студенту 5. године Машинског факултета, у Нишу,

12. Марини Јовановић, из Блаца, студенту 4. године Природно математичког факултета-Департман математика, у Нишу,

13. Мирјани Виријевић, из Ђуревца, студенту 4. године Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија, у Прокупљу,

14. Марији Поповић, из Блаца, студенту 5. године Математичког факултета, у Београду и

15. Богдану Милошевићу, из Блаца, студенту 4. године Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије, у Београду.

II О правима и обавезама корисника и даваоца стипендија, биће закључен посебан Уговор.

III Са исплатом новчане помоћи почеће се од 15. фебруара 2018. године, у 10 (десет) месечних рата, у износу од по 3.450,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

Према Конкурсу за доделу новчане помоћи студентима, бр. III-400-2321/17, расписаног дана 13. 12. 2017. године (у даљем тексту: Конкурс) и према Правилнику о условима за остваривање новчаних помоћи студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 12/16), захтеве је поднело укупно 80 (осамдесет) студената. Бодовање и рангирање студената извршила је Комисија за утврђивање

предлога листе кандидата за доделу новчане помоћи који су се пријавили на Конкурс (коју је решењем образовао начелник Општинске управе општине Блаце), која је сачинила табеле, тако да од укупног броја поднетих пријава, у Табели бр. 1. Предлог листе кандидата прве категорије су 60 (шездесет) пријава

(подносиоца захтева), који испуњавају услове Конкурса, односи се на студенте првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија, од II, до IV године студија, у Табели бр. 2. Предлог листе кандидата друге категорије су 15 (петнаест) пријава (подносиоца захтева) односи се на – студенти другог степена студија - дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V, дo VI године студија, и у Табели бр. 3. коју чини списак студената – 5 (пет) пријава, који не испуњавају услове Конкурса (Прве и Друге категорије студената).

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 1. 2018. године, имало је увид у приложене табеле, при томе имајући у виду предвиђена средства у буџету општине Блаце у 2018. години, за ове намене, и донело је одлуку да се додели новчана помоћ студентима из Предлога листе кандидата прве категорије (60) и студентима из Предлога листе кандидата друге категорије (15), у износу од по 3.450,00 динара, у 10 (десет) месечних рата (период јануар-октобар), почевши са исплатом од 15. фебруара 2018. године.

На основу изложеног Општинско веће је донело одлуку као у изреци.

Број: II-400-261/18

Дана, 31. 1. 2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka