Процена утицаја на животну средину: Обавештење јавности о пројекту „Мастер милк“ Д.О.О

 

Обавештава се заинтересована јавност да је носилац пројекта „MASTER MILK“ D.O.O, ул.7 јула б.б., поднео захтев Општинској управи општине Блаце за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања, за  постројење за обраду и прераду млекана катастарск парцели бр.2348/1К.О. Блаце, општина Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр. 8 (II спрат), у периоду од 14.09.2018. год.  до 28.09.2018. год.у времену од 10 до 12 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештењазаинтересована јавност може доставити мишљењао захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину и одредити обим и садржај Студије, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Одељење за привреду, ЛЕР и друштвене делатности

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka