Обавештење о издавању дозволе број 1/18 за третман неопасног биоразградивог органског отпада предузећу „Лазар“ Д.О.О Блаце

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта Предузећу за производњу, откуп и трговину „Лазар“ Д.О.О.Блаце, ул. Краља Петра I бр.6. након спроведеног поступка по Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16) издата дозвола број 1/18 дана 19.10.2018.године за третман неопасног биоразградивог органског отпада на постројењу за производњу биогаса и електричне струје од обновљивих извора енергије у Горњој Драгуши на кат. парцели бр.3212/1 К.О. Горња Драгуша, на територији општине Блаце, (процесом анаеробне дигестије).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО- ЕКОНОМСКИ                                                   

РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka