Јавно обавештење и Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце за 2020 годину

Oпштинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2019. године, на основу члана  137. и члана 138. Закона о спорту (,, Службени гласник РС“  бр. 10/2016), члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/19) и члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце", број 6/18-пречишћени текст), објавило је

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА

И

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ ЗА 2020 ГОДИНУ

 

- Документ можете преузети на следећем ЛИНКУ

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka