Exchange 5

aaa1.pngaaa2.pngaaa3.pngaaa4.pngaaa5.png
 

Ефикасно и ефективно управљање јавном имовином - саставни део транспарентне јавне управе

Координатор: Општина Куршумлија
Партнери: Општина Блаце, Јавно комунално предузеће Топлица; Јавно комунално предузеће Блаце
Трајање пројекта: 18 месеци
Вредност пројекта: 155.731,80 евра

Дугорочно гледано циљ пројекта је повећање економског развоја општина Куршумлија и Блаце кроз успостављање ефикасних и одговорних система управљања општинском имовином уз повећање прихода за обе општине. Како обе општине припадају четвртој групи економске развијености, изузетно је важно да искористе расположиву имовину за привлачење потенцијалних инвеститора путем закупа земљишта, продаје имовине, и кроз успостављање јавно-приватних партнерстава што би све повећало приходе и довело до повећања економске развијености. Бенефит пројекта је и у могућности да се тако уписана имовина касније може користити и као гарант плаћања преузетих кредитних обавеза.

Овим пројектом тежи се ка постизању следећих ефеката и промена:
1) Побољшан институционални и организациони оквир за управљање имовином у општинама Куршумлија и Блаце,
2) Ефикасно и транспарентно вођење инвентара и регистрације имовине, док се подаци о јавној имовини редовно ажурирају.

Главне активности које ће се спроводити су: Ревизија општинског правног и организационог оквира за управљање имовином и оснивачким актима ЈКП; Усвајање 6 ревидираних локалних аката; Најмање 5 стручних обука/менторства и консултација; Анализа стања на имовини коју користе локалне самоуправе и на канализационим и водоводним мрежама; Геодетска истраживања цца 40 км водоводне и канализационе мреже и подношење захтева за регистрацију јавног власништва са РГЗ; 4 Елабората о приоритетној процени имовине; Попуњавање података о имовини у централну базу података коју води РДИ; Надоградња постојеће базе података; Прикупљање и обрада података; Размена искустава и промоција пројекта.

Резултати:
• Побољшани правни и организациони оквир и професионални капацитети за попис имовине, регистрацију и управљање у општинским управама,
• Дефинисани, прикупљени и обрађени подаци о јавној својини у општинама и поднети захтеви за регистрацију путем централне базе података,
• Интегрисана функција управљања имовином у општински ГИС,
• Промоција пројекта у складу са правилима и прописима ЕУ.

 

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg