Објављен Јавни позив за набавку нових трактора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.
Вест има видео:

 

Бојан Николић из службе за пољопривреду општине Блаце позива истиче да сви пољопривредни произвођачи са територије блачке општине за све ближе информације о условима конкурса могу се јавити овој служби.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године, закључно.

-Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (кW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; а који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.
Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу. Поред ових општих услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд.
Подстицаји се утврђују у износу од од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 800.000 динара, стоји на сајту министарства пољопривреде.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka