Обрасци за дечију заштиту

pdf-icon01. шифрарник 58-18

pdf-icon02. Образац захтев породиљско - НЗ-ПО -58-18

pdf-icon03. Образац захтев породиљско и нега детета- НЗ-ПОНД - 58-18

pdf-icon04. Образац захтев нега детета - НЗ-НД - 58-18

pdf-icon05. Образац захтев посебна нега детета - НЗ-ПНД - 58-18.

pdf-icon06. Потврда основице ПУ 58-18

pdf-icon07. Образац захтев остале накнаде по основу родјења и неге ОН-РНЂ58-18

pdf-icon08. Образац захтев остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНЂ58-18 

pdf-icon09. Обазац захтев РЂ1 - мајка- 58-18

pdf-icon10. Образац захтев РД - 1-С- мајка странац- 58-18

pdf-icon11. Образац захтев РД - 2 -отац - 58-18

pdf-icon12. Образац захтев РД - 2-С- отац странац- 58-18

pdf-icon13. Образац ДД1 са ДЂ1а и ДЂ1б - 58-18

pdf-icon14. Образац захтева нт пу дете без родитељског старања - 58-18

pdf-icon15. Образац ДБС - 58-18

pdf-icon16. Образац захтева нт пу дете са сметњама у развоју - 58-18

pdf-icon17. Образац ДСР - 58-18

pdf-icon18- Образац захтев нт пу дете корисника НСП -58-18

pdf-icon19. Образац ДНСП - 58-18

pdf-iconОбразац за вештачење здр. стања детета

pdf-iconЗахтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете

pdf-iconЗахтев за остваривање права на новчану накнаду незапосленим породиљама

pdf-iconЗахтев за струју 2020

 

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka