Студијска посета у области управљања водама за општине Брус, Блаце, Александровац и град Крушевац

У оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ-друга фаза“, који финансира Влада Шведске, а спроводи СКГО, град Крушевац учествује са својим пројектом унапређења заштите језера „Ћелије“ и обезбеђивања дугорочног снабдевања здравом пијаћом водом. Захваљујући овом Програму у периоду од 28.08. до 31.08.2018. год. организована је студијска посета оштини Јавле (Gavle) и Асоцијацији за управљање отпадним водама, компанији Гестрике Ватен (Gastrike Vatten), уз делегацију града Крушевца путовали су и делегати општина Брус, Александровац и Блаце. Општину Блаце представљао је председник општине Милан Ћурчић.

Циљ посете је упознавање са моделима међуопштинске сарадње и решењима у области управљања водама, како у делу производње пијаће воде, тако и у делу третмана отпадних вода. Током студијске посете показана је успостављена међуопштинска сарадња града Јавле, као највећег у том делу Шведске, и мањих околних, општина и то у области управљања чврстим комуналним отпадом, производњом и дистрибуцијом пијаће воде и третманом отпадних вода.

 1 шведска

У теренском делу посете делегација је обишла постројење за прераду отпадне воде Гестрике Ватен, која опслужује 5 општина, затим постројење за третман вода Дувбакен, у којем се примењује метода вештачке инфилтрације воде у подземни резервоар Јавле- Валбо ескер (Gavle - Valbo esker) и новоизграђени систем за снабдевање водом и канализациону мрежу у насељу Норландет (Norrlandet).

Након што су домаћини изнели своја искустав и стање у области вода у Шведској, закључак је да су проблеми и потребе, веома слични, иако је Шведска једна од најбогатијих земаља по питању водних ресурса. Упркос њиховој великој посвећености очувању животне средине и у Шведској долази до погоршања квалитета воде, а у појединим деловима земље могуће су и несташице.

 

 2

 

У наредном периоду циљ општине Блаце биће успостављање међуопштинске сарадње са општинама Расинског округа и градом Крушевац у делу заштите језера Ћелије и интегралног управљљања водним ресурсима, а захваљујући Програму, који се спроводи  у сарадњи са Шведском и СКГО-а.

 

Студијска посета организована је за представнике града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац на нивоу градоначелника и председника општина и директора јавних предузећа, као и за представнике Дирекције за воде, Министарства пољопривреде и водопривреде и СКГО-а.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka