Обавештење о забрани окупљања на јавним местима у затвореним просторима

Влада Републике Србије је, на 218. седници одржаној 11. марта 2020. године, донела Закључак којим даје сагласност министру здравља да донесе наредбу о забрани окупљања на целој територији Републике Србије, на јавним местима у затвореним просторима, када се окупља више од 100 лица.

Министар здравља је у складу с наведеним закључком, на основу члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник PC”. број I 5/1), а на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести Завода за јавно здравље Србије донео Наредбу којом се ради спречавања ширења заразне болести „COVID 19” забрањују јавна окупаљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се окупља више од 100 лица, а што обухвата публику, извођаче, техничко особље, као и сва друга присутна лица. Ова забрана примењиваће се док траје опасност ширења наведене болести на целој територији Републике Србије.

Упyћyjy се установе чији је оснивач општина Блаце, као и сва друга правна лица на територији општине Блаце, да непосредно и директно спроводе све проглашене и објављене налоге Владе Републике Србије, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут”, као и других органа надлежних за спровођење мера из тачке 2. наведене одлуке. Неопходно је да се у циљу примене проглашених мера прате средства јавног информисања (јавни сервиси) и да се по објављеним упутствима надлежних органа поступа правовремено и на захтевани начин.

“Непоступање по наложеним мерама повлачи за собом одговорност на основу прописа којима се регулише заштита становништва од заразних болести, тe су установе чији је оснивач општина Блаце, дужне да наложене мере спроводе директно и непосредно, као и сва правна и физичка лица на које се ове мере односе.” – наводи се у обавештењу Општине Блаце. 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka