До 4. децембра отписано 289 камата на пореске дугове

Закључно са 04. децембром, укупно 289 захтева за отпис камате поднето је Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и сви ови порески обвезници ослобођени су плаћања камате уз обавезу измиривања главног дуга до 31.12.2014. године.

otpis-kamate-1v

Ова служба подсећа грађане општине Блаце, који су обвезници плаћања пореза на имовину за физичка лица, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за самодопринос на приходе од обављања самосталних делатности, накнаде за заштиту и унапређење животне средине, као и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, да до краја текућег месеца односно до 31. децембра могу у поменутој служби поднети захтев за отпис камате за 2014. годину.

Одлуку о отпису камате донело је Општинско веће општине Блаце 20.11.2014. године а Општина Блаце се на овај начин одриче дела својих изворних прихода предвиђених Одлуком о буџету Општине Блаце за 2014. годину, да би се пореским обвезницима (због тешких услова пословања и финансијске ситуације наших суграђана) олакшало плаћање пореских обавеза уплатом само главнице дуга без камате.

Овакав начин плаћања пореских обавеза неће бити могућ у 2015. години, јер законски прописи одређују наплату износа главне пореске обавезе, камате, трошкова наплате, али и казне због неплаћања након опомене.

Додатне информације могу се добити у Служби за буџет, финансије и ЛПА, канцеларија 33, у времену од 07-15 часова или на телефон: 027/371 737.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg