Расписан Jавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Решења Комисије за контролу државне помоћи, Закона о контроли државне помоћи, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања и Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину, Општинска управа општине Блаце расписала је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години. Конкурс се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Укупан износ средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја износи 1.400.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају:

-  издавач медија који су уписани у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

- правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финаснирају из јавних прихода. 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Информер“ од 18.03.2022. године на адресу: Општина Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, са назнаком „за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Блаце у 2022. години“ са назнаком „Не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања и предаје се у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Блаце непосредно или препоручено поштом на наведену адресу.

Учесници конкурса су обавезни да попуњен образац 1 за учешће на Јавном позиву доставе у 4 примерка као и на компакт диску (ЦД-у).

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру Удружења. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем предложе своје чланство у комисији. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс. Додатне информације могу се добити радним данима од 07 до 15 часова на телефон 027/371-110.

Обрасци и смернице

1. Комплетан текст Јавног позива 

2. Образац 1 – Пријава

3. Образац 1 – Буџет пројекта

4. Образац 2 – Наративни извештај

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg