Расписан конкурс за стипендирање студената

Начелник Општинске управе општине Блаце расписала је данас Kонкурс за доделу новчане помоћи студентима, на основу Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима који је донело Општинско веће општине Блаце 24.12.2014. године.

obavestenje

Према конкурсу стипендираће се студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија (изузев апсолвената) и то према следећим категоријама:

Прва категорија су студенти првог степена студија – основних академских, основних струковних и интегрисаних студија и
Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија.

Услови за доделу новчане помоћи – стипендије су следећи:

-да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање другу годину основних академских, односно струковних студија;
-да студент није у радном односу; -да студент има пребивалиште на територији општине Блаце.

Студенти уз захтев прилажу:

-пријаву за доделу стипендије са основним подацима о студенту,
-уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са просечном оценом током студирања, односно уверење о дипломирању на основним студијама за студенте који се први пут уписују на студије другог степена;
-уверење да се студент не налази на евиденцији Националне службе за запошљавање;
-потврда о материјалном стању студената и -оверена копија личне карте.

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Општине Блаце, односно од 30.12.2014. године.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg