Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насеља Блаце

Општинска управа Општине Блаце оглашава Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насеља Блаце и у Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, који ће се одржати у наредних 30 дана, у периоду од 09.02. - 10.03.2015. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34)  радним данима од 08 до 15 часова.

obavestenje

Нацрт Плана и Извештај биће изложени на јавни увид у аналогном облику.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Оштине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана и Извештај, предајом примедбе у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 26.02.2015. године, са почетком у 12 часова у згради Општине Блаце (II спрат-сала бр. 38).

Јавна седнице Комисије за планове одржаће се дана 20.03.2015. године, са почетком у 14 часова, у згради Општине Блаце (II спрат-сала бр. 38). Сви подносиоци примедби ће имати прилику да пред Комисијом за планове образложе примедбе које су у писаном облику доставили током јавног увида.

 

pdf-iconПланирана намена површина – претежна намена
pdf-iconПланирана намена са зонама и целинама
pdf-iconПлан регулације и нивелације
pdf-iconПлан инфраструктуре
pdf-iconКарта спровођења
pdf-iconНацрт Плана генералне регулације Блаце
pdf-iconСтратешка процена утицаја ПГР Блаце

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka