Исправка огласа за прикупљање писмених понуда за прибављање напокретности

Комисија за прибављање непокретности –објекта угоститељско-туристичког карактера у јавну својину Општине Блаце даје исправку Огласа за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину општине Блаце,објављеног 15.07.2015. године на огласној табли Општинсе управе Блаце и веб страни. Обзиром да је дошло до грешке исправља се и гласи:

Тачка IV: РОК ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе , закључно са 30.07.2015. године.Рок за достављање писмених понуда је 30.07.2015. године до 15 цасова.

Тачка V: ОТВАРАЊЕ И РАЗМАТРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА : Отварање и разматрање писмених понуда за прибављање непокретности из тачке I овог огласа одржаће се у згради Општине Блаце, ул.Карађорђева бр.4, дана 31.07.2015.године са почетком у 12 часова. Након спроведеног поступка Комисија ће наредног дана 03.08.2015. године Скупштини Општине Блаце поднети предлог одлуке о избору најповољније понуде.

Број: I-463-1050                                                                                                                          

У Блацу, 20.07.2015. године                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                                                       Ана Антић с.р.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg