sr    pl    en

Потписан колективни уговор за ЈКП „Блаце“

На основу члана 247. Закона о раду и члана 4. и 106. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Председник општине Блаце Зоран Јозић у име општине као оснивача ЈКП „Блаце“, директорка тог предузећа Снежана Савић као послодавац и председници репрезентативних синдиката запослених радника у ЈКП „Блаце“, у кабинету Председника општине Блаце, дана 15.03.2017. године закључили су Колективни уговор за ЈКП „Блаце“.

potpisivanje kolektivnog ugovora

Овим Уговором уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада, међусобни односи потписиника овог уговора, поступак измена и допуна овог уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца, у складу са законом и примењиваће се у Јавном комуналном предузећу „Блаце“.

potpisivanje kolektivnog ugovora1

 

 

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije