Јавни конкурс за подршку омладинским пројектима

Комисија за имплементацију ЛАП-а за младе, дана 07.07.2017. године расписује Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе општине Блаце. Учесници јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројекта којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе општине Блаце могу бити: омладинска удружења грађана и неформалне групе младих, који се искључиво баве омладинском политиком на локалном нивоу.

Могуће је поднети више пројеката од стране истог подносиоца под условом да нуде иновативна решења којима се остварују стратешки циљеви и приоритети ЛАП-а за младе општине Блаце.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту за спровођење омладинске политике износи 50.000,00 динара а највећи износ средстава по пројекту износи 250.000,00 динара.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се Комисији за имплементацију ЛАП-а за младе општине Блаце са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројекта којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе општине Блаце". Пријава се предаје на писарници Општинске управе Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева 4, 18420 Блаце.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације, без обзира на датум приспећа.
Рок за подношење захтева је десет дана од дана објављивања Јавног конкурса.
За све додатне информације у вези конкурса можете се обратити Комисији за имплементацију Локалног акционог плана за младе општине Блаце.

Прилози:

1. Текст јавног конкурса преузмите ОВДЕ.

2. Образац предлога пројекта преузмите ОВДЕ.

3. Образац буџета преузмите ОВДЕ.

4. Образац Изјаве преузмите ОВДЕ.

 

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije