Оглас за давање у закуп пословног простора на кат. парцели 6022/1 КО Блаце, у згради бр.7, методом непосредне погодбе

Комисија за давање у закуп пословног простора јавним надмеањем расписује и објављује Оглас за давање у закуп пословног простора методом непосредне погодбе, пословни простор који се налази на кат.парцели 6022/1 КО Блаце, у згради број 7, просторија бр.13, површине 73,87 м², у улици Вука Караџића бб.

Непосредна погодба ће се одржати дана 10.7.2019.године у 13:00 часова у канцеларији бр.20 Општинске управе општине Блаце.
 
 

Детаљније информације о ОГЛАСУ можете преузети ОВДЕ. 

Пријаву за лицитацију можете преузети ОВДЕ.

Изјаве можете преузети ОВДЕ.

 
 
 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka