Комунална инспекција

ИД 1 - Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању

ИД 2 - Контролна листа о септичким јамама

ИД 3 - Контролна листа о заузећу јавних површина

ИД 4 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина

ИД 5 - Контролна листа о кућном реду - инспекције

ИД 6 - Контролна листа о радном времену у угоститељству

ИД 7 - Контролна листа о ауто таxи превозу

ИД 8 - Контролна листа о управљању пијацама

ИД 9 - Контролна листа о прекиду у снабдевању водом

ИД 10 - Контролна листа о топлотној енергији

ИД 11 - Контролна листа о управљању комуналним отпадом

 

План надзора 2018

Годишњи план инспекциског надзора за 2019. годину

Годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи план инспекциског надзора за 2020. годину

Сагласност на план надзора за 2020. годину

Оперативни планови инспекциског надзора комуналне инспекције за 2020. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2019. годину

Позитивно мишљење одељењу за контролне листе за 2020.годину

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину

Оперативни план инспекциског надзора комуналне инспекције за 2021. годину

Позитивно мишљење на годишњи план инспекцијског надзора за 2021.годину

Годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2021. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

Оперативни план инспекциског надзора комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2022. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2022. годину

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Оперативни план инспекциског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

 

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg