Заштита животне средине

Годишњи извештај о надзору за 2017. годину

Годишњи план рада за 2018. годину

Сагласност на План надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о надзору за 2018. годину

 

Годишњи план надзора за 2019. годину

Сагласност на план надзора за 2019. годину

Сагласност на годишњи извештај за 2019. годину

Годишњи извештај о раду за 2019. годину

 

Годишњи план надзора за 2020. годину

Сагласност на план надзора за 2020. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Годишњи план надзора за 2021. годину

Оперативни план инспекције ззс 2021. годину

Сагласност на план надзора за 2021. годину

Годишњи извештај о раду за 2021 годину

Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције за 2021. годину

 

Годишњи план надзора за 2022. годину.

Оперативни план инспекције ззс 2022. годину

Сагласност на план надзора за 2022. годину

Годишњи извештај о раду за 2022 годину

 

Годишњи план надзора за 2023. годину

Оперативни план инспекције ззс 2023. годину

Сагласност на план надзора за 2023. годину

Контролне листе:

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg