Саопштење Штаба за ванредне ситуације Општине Блаце

Након обраћања председника Србије Александра Вучића и проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије, председник Општине Блаце Милан Ћурчић заказао је седницу Општинског штаба за ванредне ситуације општине Блаце дана 16.03.2020. године на којој је одлучено следеће:

На иницијативу председника, на седници Општинског штаба донет је закључак о формирању Стручно-оперативног тима за заштиту од заразних болести, који ће координирати између републичких органа и Општинског штаба и пратити епидемиолошку ситуацију на територији општине Блаце. Општински штаб за ванредне ситуације ће као стручно тело давати предлоге Штабу за предузимање потребних мера.

 

На данашњој седници Штаб је донео следеће наредбе:

1. Наређује се начелнику Општинске управе да организује рад запослених на неопходни минимум у организационим јединицама Општинске управе.

 

2. Наређује се начелнику Општинске управе да обезбеди довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врши редовно дезинфиковање просторија и објеката Општинске управе. Такође, потребно је обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин у организационим јединицама Општинске управе у којима због природе посла долази већи број људи.

 

3. Наређује се начелнику Општинске управе да у организационим јединицама Општинске управе у којима због природе посла долазе већи број људи, организује рад и остваривање права грађана сходно препорукама Министарства здравља, као и обезбедити следеће:

* на сваких сат времена потребно је направити паузу и за то време извршити хигијену радних површина, као и површина са којима корисници услуга долазе у контакт;

* сви запослени задужени за одржавање хигијене морају да носе маске и рукавице за једнократну употребу на радном месту.

 

4. Наређује се Општинској управи да редовно, преко надлежних инспекција, контролишу спровођење препорука, наредби Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министастава и закључака Општинског штаба за ванредне ситуације посебно у делу рада угоститељских објеката и да о томе обавештава Стручно-оперативни тим формиран од стране Општинског штаба, који ће даље информасати Општински штаб за ванредне ситуације. Наређује се Општинској управи да, преко надлежних инспекција, организује састанак са свим управницима зграда како би се у свим стамбеним заједницама обезбедило спровођење неопходних мера на спречавању настанка и ширења вируса.

 

Поред тога Штаб је донео и следеће закључке:

5. Забрањује се рад свим спортским објектима на територији општине Блаце, а спортским кладионицама ограничава се радно време од 08:00 до 20:00 часова, са циљем спречавања настака и ширења вируса COVID-19, као и број присутних особа у објекату максимално до 50 лица или највише једна особа по м², ОДМАХ.

 

6. Ограничава се радно време свих угоститељских објеката (кафића, кафана, ноћних клубова, ресторана и др.) на територији општине Блаце, у временском периоду од 08:00 до 20:00 часова уз обавезно придржавање безбедне удаљености лица не мањој од 1 метра, као и број присутних особа у објекату максимално до 50 лица или највише једна особа по м², ОДМАХ.

 

7. Налаже се свим јавним предузећима и установама на територији општине Блаце чији је оснивач Општина да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и средстава за хигијену и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и Института за јавно здравље Ниш. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

 

8. Препоручује се републичким установама и инстутуцијама, као и свим привредним субјектима који послују на територији општине Блаце да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Министарства здравља и Института за јавно здравље Ниш. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

 

9. Да Дом здравља Блаце редовно прати епидемиолошку ситуацију на територији општине Блаце и да све релевантне анализе и информације доставља Стручно-оперативном тиму формираном од стране Општинског штаба.

 

10. Да Акционарско друштво за саобраћај, оправку и одржавање моторних возила „Југопревоз Крушевац“ предузме следеће мере:

- возач аутобуса и кондуктер морају да носе заштитну маску и рукавице за једнократну употребу све време док су у аутобусу;

- предлаже се да се обезбеди довољан број аутобуса на фреквентним линијама како би се омогућио несметан превоз путника на безбедној удаљености не мање од 1 метра;

- када стигну на последњу станицу возач и кондуктер морају да изврше проветравање аутобуса, оперу и дезинфијују под аутобуса и дезинфикују све рукохвате. После завршеног чишћења потребно је да промене рукавице и ставе нове.

 

11. Налаже се свим директорима јавних предузећа и установа на територији општине Блаце да организују рад запослених на неопходни минимум и да свим запосленима на ризичним радним местима који долазе у контакт са корисницима услуга обезбеде заштитне маске и рукавице за једнократну употребу.

Да омогуће запосленима старијим од 60 година и хроничним болесницима рад од куће, уколико је то могуће.

 

12. Да комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове, у сарадњи са ЈКП „Блаце“ обавесте продавце на млечној пијаци затвореног простора да морају да носе заштитне маске и рукавице за једнократну употребу као и да се обезбеди и постави сунђер натопљен дезинфекционим средствима на улазу као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

 

13. Формиран је Оперативни тим за координацију активности у случају потребе за организовањем доставе лекова и основних животних намирница старим лицима на територији општине Блаце.

 

14. Налаже се повереницима и заменицима повереника цивилне заштите у месним заједницама да буду приправни и да се у случају потребе ангажују на достављању информација о потребној помоћи хроничним болесницима и пензионерима у својим Месним заједницама, као и да воде евиденцију о новопридошлим грађанима са других подручја и о томе обеваштавају Општински штаб за ванредне ситуације или Општинску управу, у периоду од 06:00 до 22:00 часа на телефон: 027/371 701.

 

15. Налаже се Центру за социјални рад Блаце да преко Службе за заштиту одраслих и старих лица, успоставе комуникацију са својим корисницима и да у случају потребе за достављањем лекова хроничним болесницима обавештавају Општински штаб за ванредне ситуације или Општинску управу, у периоду од 06:00 до 22:00 часа на телефон: 027/371 701.

 

16. Апелује се на старије суграђане да поштују препоруке Владе Републике Србије које се односе на следеће: 

* често прање руку, а нарочито након кувања, коришћења тоалета или доласка у контакт са металним предметима и другим особама, најбоља је и најефикаснија превентивна мера у заштити од вируса.

* уколико имате више од 65 и више година не излатите из стана и куће;

* изузетно је важно да боравите у редовно дезинфикованим, проветреним просторијама са затвореним вратима, избегавајући физички контакт са укућанима и коришћење истих предмета.

 

17. Апелује се на све грађане да буду сталожени, да не шире панику и да се придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава.

 

18. Да Ватрогасно-спасилачка јединица у Блацу пружи неопходну помоћ Општинском штабу за ванредне ситуације у случају потребе за доставом лекова и основних животних намирница.

 

19. Да Црвени крст Блаце пружи неопходну помоћ Општинском штабу за ванредне ситуације у случају потребе за доставом лекова и основних животних намирница.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka