Ограничава се радно време угоститељских објеката

Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 23 часова

На данашњој седници Штаба за ванредне ситуације донето је следеће:

Радно време угоститељских објеката и ноћних клубова неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. Правна лица и предузетници из ове Наредбе дужни су да, у односу на запослене   и   кориснике   услуга,   примене   све   превентивне   мере   од   утицаја   набезбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења   заразне   болести   COVID-19   (организовање   процеса   рада   који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од   најмање   два   метра,   обавезну   дезинфекцију   мобилијара,   машина,   алата   и уређаја   за   рад   после   пружене   услуге   сваком   појединачном   кориснику,   обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга наотвореном,   као   и   додатне   мере   ограниченог   броја   лица   у   просторији,   а   у   случајумањег   растојања   од   два   метра   између   корисника,   пружање   услуга   уз   примену стаклене,   пластичне   или   сличне   баријере,   обавезну   дезинфекцију   просторија   иподова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – запружање   услуга   у   затвореном   простору),   и   да   у   том   смислу   донесу   посебан   планпримене мера. Надлежни   орган   Министарства   унутрашњих   послова   и   комунална   инспекција општине Блаце ће вршити контролу поштовања Наредбе.

Ова   Наредба   ступа   на   снагу   даном   доношења.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka