Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Самостална радња „GUMITEX“, са седиштем у Блацу у ул. Милана Топлице бр.22., власништво Зорице Миленић, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“ на  кат. парцели бр.2285/1  К.О. Блаце, у ул. Војводе Мишића 2, на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради Општинске управе општине Блаце, канцеларији бр.5, у периоду од 25.05.2021. год. до 04.06.2021. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети Одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg