Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма Удружења грађана

На основу члана 11. став 3. Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр.1/19), Комисија за расподелу средстава удружењима, дана 10.11.2021.године, сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма:

Редни

број

Назив носиоца програма

Одобрени

износ

1.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Куршумлија

100.000,00

2.

Друштво за церебралну и дечију парализу Блаце

  60.000,00

3.

Локална акциона група Јастребчанка

100.000,00

 

УКУПНО

260.000,00

У Блацу,

Дана 10.11.2021.године

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg