ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 16, 18. и 23. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30 децембра 2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Награда „Топлички устанак“, јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце, за 2021. годину, додељује се:

- Димитри Јездимировић, из Блаца, Мастер инжењеру архитектуре Грађевинско – архитектонског факултета, у Нишу,

- Нини Драгићевић, из Блаца, студенту Факултета уметности, у Нишу,

- Милени Лапчевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Наталији Ивковић, из Блаца, студенту Електронског факултета, у Нишу,

- Новаку Ћојбашићу, из Блаца, дипл. инжењеру организационих наука Факултета организационих наука, у Београду

- Ани Лапчевић, из Блаца, дипломираном комуникологу Филозофског факултета, у Нишу,

- Јелени Рајковић, из Блаца, студенту Грађевинско – архитектонског факултета, у Нишу,

- Милици Грујић, из Блаца, студенту Факултета политичких наука

- Немањи Тимотијевићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

 - Теодори Чамагић, из Блаца, студенту мастер академских студија Природно математичког факултета, у Нишу,

- Никола Павловић, из Блаца, дипломирани музички уметник Факултета уметности, у Нишу,

- Душици Спасић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Јулији Мијајловић, из Сувог Дола, студенту Медицинског факултета, у Нишу,

- Анђели Драгићевић, из Блаца, магистру фармације Медицинског факултета, у Нишу,

- Милуну Павловићу, из Сувог Дола, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Николији Радивојевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Марији Миленковић, из Чунгуле, студенту Правног факултета, у Нишу,

- Стефану Пекићу, из Витине, са боравиштем у Блацу, дипломираном теологу Православно богословског факултета, у Београду

- Наталији Терзић, из Мале Драгуше, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Милици Димитријевић, из Блаца, студенту Метрополитан универзитета у Београду,

- Андријани Филиповић, из Блаца, студенту Академије струковних студија Јужна Србија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу

- Андрији Урошевићу, из Блаца, студенту Математичког факултета, у Београду

- Сандри Панић, из Чучала, студенту Академије струковних студија Јужна Србија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу

- Немањи Павловићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Београду,

- Милици Младеновић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Анђели Кричак, из Блаца, студенту Војне академије, у Београду,

- Јовани Панић, из Трбуња, студенту Електронског факултета, у Нишу,

- Жељку Стевановићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета у Нишу,

- Милици Матић, из Барбатовца, дипломираном инжењеру електротехнике и рачунарства Електротехничког факултета, у Београду,

- Марини Јанићијевић, из Доњег Гргура, студенту Медицинског факултета, у Нишу,

- Анђели Ћирковић, из Блаца, студенту Филолошког факултета, у Београду

Марији Павловић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу

- Бранкици Црноглавац, из Блаца, студенту мастер академских студија Филозофског факултета, у Нишу,

- Стефан Миљаковић, из Блаца, струковни мастер инжењер пољопривреде Академије струковних студија Јужна Србија-Одсек за пољопривредно прехрамбене студија Прокупље,

- Анђели Драшковић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Милици Николић, из Блаца, студенту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у Београду и

- Сањи Милетић, из Блаца, студенту Академије васпитачко медицинских струковних студија Ћуприја, у Ћуприји

II

Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и новчаног износа од по 15.000,00 динара.

III

            Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.

            Број: II-400-3192/21

.           У Блацу, 30. децембра 2021. године                 .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Обрада:                                                                                                            

Саветница на пословима  Општинског већа                                       ПРЕДСЕДНИК

Гордана Агатоновић с.р.                                                                          Иван Бургић с.р.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg