Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Општинска управа Општине Блаце, Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове оглашава ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ ''ДОЈА'' НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР.200 И 201/1 КО ДОЊА ЈОШАНИЦА. Подносилац захтева је TODY д.о.о. Блаце, Доња Јошаница.

Јавна презентација урбанистичког пројекта обавиће се у трајању од седам дана, у периоду од 20.10.2014. год. до 27.10.2014. год., у згради Општинске управе Општине Блаце, у ул.Карађорђевој бр.4, канцеларија бр.34, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Позивају се сва заинтересова правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику надлежном органу.

Примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми достављају се Општинској управи Општине Блаце – Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, ул.Карађорђева бр. 4,до 27.10.2014. год.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Гордана Китановић, дипл.инж.арх. –самостални стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka