Комунална инспекција

ИД 1 - Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању

ИД 2 - Контролна листа о септичким јамама

ИД 3 - Контролна листа о заузећу јавних површина

ИД 4 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина

ИД 5 - Контролна листа о кућном реду - инспекције

ИД 6 - Контролна листа о радном времену у угоститељству

ИД 7 - Контролна листа о ауто таxи превозу

ИД 8 - Контролна листа о управљању пијацама

ИД 9 - Контролна листа о прекиду у снабдевању водом

ИД 10 - Контролна листа о топлотној енергији

ИД 11 - Контролна листа о управљању комуналним отпадом

 

План надзора 2018

Годишњи план инспекциског надзора за 2019. годину

Годишњи извештај о раду и показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи план инспекциског надзора за 2020. годину

Сагласност на план надзора за 2020. годину

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka