Расписан Jавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Блаце ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години  и Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину, Општинска управа општине Блаце расписала је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години. Конкурс се расписује за пројекте производње медијских садржаја. 

Укупан износ средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја износи 900.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају:

-  издавач медија који су уписани у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

- правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Данас“ од 20.02.2020. године на адресу: Општина Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, са назнаком „за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Блаце у 2020. години“ са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања и предаје се у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Блаце непосредно или препоручено поштом на наведену адресу.

Учесници конкурса су обавезни да попуњен образац 1 за учешће на Јавном позиву доставе у шест примерка као и на компакт диску (ЦД-у) као и копије пратеће документације у једном примерку.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру Удружења. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем предложе своје чланство у комисији. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Додатне информације могу се добити радним данима од 07 до 15 часова на телефон 027/371-678 и 066/888-4037.

Комплетан текст Јавног позива преузети ОВДЕ

Табелу за бодовање можете преузети ОВДЕ

Пристанак за обраду података о личности можете преузети ОВДЕ

Пријаву можете преузети ОВДЕ

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg