ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања за давање у закуп пословног простора локал бр2 на кат.парцели 6734 КО Блаце

Комисија за давање у закуп пословног простора јавним надметањем коју је формирало Oпштинско веће општине Блаце, расписује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања за    давање у закуп пословног простора локал бр2 на кат.парцели 6734 КО Блаце.

У закуп се даје пословни простор, јавна својина Општине Блаце,  који се налази на кп. 6734  КО Блаце,  у  Блацу, у улици Вука Караџића бб, локал бр.2, укупне нето површине од 29,70 м² , који се може поделити на два локала, локал бр.1 пословни простор површине 14,85 м2 и локал бр.2 пословни простор површине 14,85 м2 (у даљем тексту: пословни простор).

Пријаве за прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања примају се од дана објављивања огласа  на званичној интернет презентацији општине Блаце односно најкасније до 23.03.2020.године, до 15.00 часова.

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се у згради Општинске управе општине Блаце у улици Карађорђевој број 4, дана 24.03.2020.године (уторак) са почетком у 10 часова, канцеларија број 31.

Јавни оглас за лицитацију пословног простора

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg