Оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта - локације бр.8 и 9 – треће јавно оглашавање

Комисија за  давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1810/20 од 9.9.2020.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта, које се налази на кат.парцели бр.6589/3 КО Блаце, у улици Вука Караџића бб, локације бр.8 и 9, методом прикупљања писмених понуда.

Отварање приспелих писмених понуда обавиће се у Општинској управи општине Блаце-канцеларија бр.34, дана 30.11.2020. године (понедељак), са почетком у 12,00 часова.

- Оглас за давање у закуп пословног простора неизграђеног грађевинског земљишта - локације бр.8 и 9 – треће јавно оглашавање

- Пријава;
- Изјава о прихватању затеченог стања и услова из Огласа.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg