Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце

Комисија за отуђење непокретности из својине општине Блаце, образована Решењем Скупштине општине Блаце бр. I-02-320/20 од 10.9.2020.године, расписује Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Блаце, односно кат.парцеле 5864 КО Блаце, уписане у ЛН 1064 КО Блаце, укупне површине 10а 60м², методом непосредне погодбе.

Позивају се власници објеката изграђених на предметној парцели да учествују у поступку отуђења и поступку непосредне погодбе, која ће се одржати дана 19. марта 2021.године (петак) у холу Културног центра „Драинац“ у Блацу, са почетком у 11,00 часова.

 

Текст Огласа можете погледати ОВДЕ

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg