ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране

На основу Дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: 024-304 од 12. јула 2021. године, Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране, огреву и новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Блаце, расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Блаце.

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује легитимацију интерно расељаеног лица, са боравиштем у Општини Блаце и да су приходи породице мањи од 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:

  • једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
  • трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
  • породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
  • домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности, одсно телесног оштећења),
  • домаћинства са чланом породице са тешким обољењем, лицем ометеним у  развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха,
  • вишегенерацијско домаћинство,
  • домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота)
  • жртве породичног насиља

Помоћ се одобрава у хуманитарним пакетима хране по породици.

Намена доделе помоћи је обезбеђење основних потреба у виду хуманитарних пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

Јавни позив биће oбјављен на огласној табли општине Блаце, званичном сајту Општине Блаце и Црвеном крсту - Повереништву Блаце.

Рок за подношење пријаве је од среде 28.07.2021. године закључно са 12.08.2021. године

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg