ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ НА КП БР.5142/1 И 5144/1 КО БЛАЦЕ

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19),

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ,

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

О Г Л А Ш А В А

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ,

на земљи на кп бр. 5142/1 и 5144/1 КО Блаце

бр. 2703/2023-UP од 27.03.2023. године

 

Обрађивач урбанистичког пројекта:  Атеље за пројектовање „АРХ-ДИЗАЈН“ Прокупље, ул.Таткова бр. 7. 

Подносилац захтева:  Кнежевић Слободан из Блаца ул. Карађорђева бр. 162

Јавна презентација урбанистичког пројекта обавиће се у трајању од седам дана, у периоду од 04.04.2023. године до 11.04.2023. године, у згради Општинске управе Општине Блаце, у ул. Карађорђевој бр. 4, канцеларија бр. 34, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Оглашавање предметног Урбанистичког пројекта траје седам дана.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити и на званичној интернет презентацији Општине Блаце www.blace.org.rs у делу огласи и конкурси, у напред наведеном периоду.

Позивају се сва заинтересова правна и физича лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије.

Примедбе и сугестије у писаном облику се достављају надлежном органу Општинске управе Општине Блаце, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, Блаце, у ул. Карађорђева бр. 4, најкасније до 11.04.2023.год. до 1500 часова (преко писарнице). 

Примедбе и сугестије у електронском облику, достављају се овлашћеном лицу Општинске управе Општине Блаце, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, на mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. најкасније до 11.04.2023. године до 1500 часова.

Подаци овлашћеног лица од стране надлежног органа који врши оглашавање за давање обавештења о јавној презентацији:

Ана Недељковић

Општина Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34.

Тел: 027/379-210

Mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg