Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Блаце у 2023. години

Општинска управа општине Блаце (у даљем тексту: Општина), расписала је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Блаце у 2023. години.

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке  медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.400.000,00 динара, и Одлуком о буџету општине Блаце за 2023. годину распоређена су на позицији 112, економска калсификација 454000.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи  800.000,00  динара.

Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

Обрасци и смернице

1. Комплетан текст Јавног позива

2. Образац 1 – Пријава

3. Образац 1 – Буџет пројекта

4. Образац 2 – Наративни извештај

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg