Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана

Општинска управа Општине Блаце, Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, оглашава Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана на  Јошаничкој  реци.

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана на  Јошаничкој  реци, одржаће се у наредних 15 дана, у периоду од 09.04. - 25.04.2016. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34),  радним данима од 08 до 15 часова.

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетној фази израде планског документа (текстуални и графички део), оверен од стране обрађивача „Југинус“ доо Београд и биће изложен у аналогном (канцеларија бр. 34) и дигиталном облику (http://www.blace.org.rs/).

Општинска управа, надлежна Служба, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана, предајом примедбе у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.+

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka