Расписан Јавни конкурс за програме и пројекте за младе чији су циљеви дефинисани ЛАП-ом за младе

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 18.04.2016. године, расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројекта којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе општине Блаце.

Учесници овог јавног конкурса могу бити: омладинска удружења грађана, неформалне групе младих, етничке заједнице, ученички и студентски парламенти, као и други субјекти који се баве омладинском политиком на локалном нивоу.

Могуће је поднети више пројеката од стране истог подносиоца под условом да нуде иновативна решења којима се остварују стратешки циљеви и приоритети ЛАП-а за младе општине Блаце.

ЛАП за младе општине Блаце дефинисао је следеће стратешке циљеве и приоритете:

1.Формирање иновативних услуга за младе како би се унапредио положај младих у општини Блаце. Приоритети:

  • Промоција здравих стилова живота и социјалне инклузије младих;
  • Развој свести младих за заштитом животне средине;
  • Повећање садржаја за квалитетно провођење слободног времена;
  • Унпређење мотивисаности младих да се активније укључе у друштвене токове;
  • Унапређење свих облика запошљавања и самозапошљавања младих;
  • Унапређење неформалног образовања младих.

2. Континуиран развој институционалне локалне омладинске политике. Приоритет:

  • Унапређење рада локалне канцеларије за младе, Савета за младе и Дивац омладинског фонда Блаце.           

Пријаве на Јавни конкурс подносе се Комисији за имплементацију ЛАП-а за младе општине Блаце, са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројекта којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе општине Блаце". Пријава се предаје на писарници Општинске управе Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева 4, 18420 Блаце.

Рок за подношење захтева је до 31.12.2016. године, односно до искоришћења средстава.

Уз пријаву на Јавни конкурс, подносилац је дужан да обавезно приложи:

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;

- за неформалне групе младих од 15-30 година који живе на територији општине Блаце, доказ да минимум пет особа мора бити активно укључено у припрему и реализацију пројекта (оверена изјава);

- образац предлога пројекта (образац 1);

- образац предлога буџета (образац 2);

- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.).

Образац предлога пројекта и образац предлога буџета могу се преузети на званичној интернет презентацији општине Блаце.

За финансирање програма ипројекатакојима се остварују стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе општине Блаце у 2016. години из буџета Општине Блаце за 2016. годину опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.Максималан износ по пројекту је 100.000,00 динара.

Word2007icon Нацрт конкурса

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka