Измена Одлуке о покретењу поступка давања у закуп јавних површина - локације ради постављања мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера јавним надметањем.

На основу измене и допуне Програма за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне наменеу насељу Блаце (Службени лист Општине Блаце 4/15, 5/15 ) Општинско веће Општине Блаце на седници одржаној  14.09.2016. године донело је Одлуку о измени Одлуке о покретењу поступка давања у закуп јавних површина - локације ради постављања мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера јавним надметањем број 404-972/2016. од 05.08.2016. године, којом је промељен период давања у закуп са 5 (до краја 2020) на период до 7 година (до краја 2023. године).

На основу  наведених измена мења се  Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп земљишта –локација на јавној површини у јавној својини Општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака) објављен на сајту Општине Блаце, днивним новинама и на огласној табли, у делу Тип објекта: Киоск и барака   па се предметне  локације дају у закуп ради постављања привремених монтажних објеката – киоска и бараке, на одређено време , на период  до краја 2023 године, од дана закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце.

-     

Word2007icon Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп земљишта – локација на јавној површини у јавној својини Општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака).

pdf iconскица киосци локација 1 и 2

pdf iconскица киосци локација 3

pdf iconскица киосци локација 5-9 

pdf iconскица киосци локација 19

pdf iconскица бараке локација 3 и 4

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka