Оглас за давање у закуп земљишта-локација на јавној површини у јавној својини општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака) непосредном погодбом

На основу члана 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце“ бр. 3/15), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр.1/15, 7/15 и 9/15),  и Закључка Општинског већа општине Блаце  бр. II-404-1951/16 од 22.11.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп јавних површина – локација,  расписала је Оглас за давање у закуп земљишта-локација на јавној површини у јавној својини општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака) непосредном погодбом.

Непосредна погодба ће се ће се одржати дана: 20.11.2017. године,.године у 12,00 сати   у Општинској управи општине Блаце у  канцеларији број 31.

Текст Огласа можете преузети ОВДЕ.

Пријава на лицитацију локација

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka