Kонкурс за доделу награде „Драинац“ за 2017. годину

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16)) и члана 12. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Жири за доделу награде „Драинац“ расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Награда „Драинац“ . додељује се за резултате у образовању и култури, сваке године, крајем децембра месеца.

Предлог за доделу награде „Драинац“, могу поднети школе, високошколске установе, установе културе, као и свако физичко или правно лице, а предлог мора бити свеобухватно образложен.

Време подношења предлога је до 12. 1. 2018. године.

Предлоге слати Жирију за доделу награде „Драинац“, на адресу: „Карађорђева“ бр. 4, Блаце, соба бр. 32.

Награду „Драинац“ уручује Председник општине Блаце, на посебној свечаности.

Број: II-12-2377/17

У Блацу, дана 15. 12. 2017. године

                                                                                                                  

                                            ЖИРИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

                                                       „ДРАИНАЦ“                                                      

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka