Расписан конкурс за новчану помоћ студентима

У складу са Правилником о условима за остваривање новчане помоћи студентима и Одлуке Општинског већа општине Блаце, дана 17. децембра 2018. године начелник Општинске управе расписао је конкурс за новчану помоћ студентима. Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурса на интернет презентацији општине Блаце.

 

I Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената:

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија.

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија.

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

 

II Услови за доделу новчане помоћи:

Да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;

Да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година студија;

Да студент има пребивалиште на територији општине Блаце, односно боравиште најмање 3 године за интерно расељена лица;

Да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог степена).

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и  студентима докторских студија.

 

 III Потребна документација:

- уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном

просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса);

-  уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године;

- штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне карте;

- потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног боравишта на територији општине Блаце);

- копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није изгубио годину током студија;

- доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог степена);

- уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору.

 

Текст Конкурса можете погледати ОВДЕ.

Пријава за доделу новчане помоћи

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg