Јавни позив за доделу пластеника за развој женског предузетништва у области пољопривреде са циљем оснаживања и економског јачања породице

У оквиру Пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који спроводе агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије, Комисија за родну равноправност општине Блаце, а уз финансијску подршку Европске уније, Председник oпштинe Блаце донео је ОДЛУКУ о расписивању јавног позива за доделу пластеника за развој женског предузетништва у области пољопривреде са циљем оснаживања и економског јачања породице.

Право учешћа остварују жене, које имају пребивалиште на територији општине Блаце, регистровано пољопривредно газдинство које је у активном статусу, уз испуњавање осталих услова:

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ

Циљ овог јавног позива за доделу пластеника јесте улагање у опрему (пластеник) ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и упошљавање руралног становништва (жена).

Предмет јавног позива је додела пластеника за гајење и производњу пољопривредних производа.

ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

За реализацију овог јавног позива за набавку пластеника предвиђено је 440.420,00 РСД

УСЛОВИ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Жене носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства које желе да отпочну или прошире своју пољопривредну делатност

Да имају предбивалиште на територији општине Блаце, као и регистровано газдинство на своје име најмање годину дана

Да су поднели попуњену ПРИЈАВУ са неопходном пратећом документацијом

Да нису у радном односу (оверена изјава или потврда ПИО службе)

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА КОРИСНИЦА ДОНАЦИЈЕ

Број чланова домаћинстава

Да је пољопривреда примарни извор прихода

Да су без сталног запослења

Активан статус пољ.газдинства, дуже од једне године

Помоћ се односи на доделу пластеника горе наведне инвестиције уз строгу намену коришћења

ПОТРЕБНА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ:

Читко попуњена пријава са потписом и датумом

Копија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца

Оверена изјава о броју чланова домаћинства

За запослене чланове домаћинства – потврда послодавца са просечном висином личног дохотка (за последња три месеца)

За незапослене чланове домаћинства:

потврда о незапослености од Националне службе за запошљавање за пријављена лица, за непријављена оверена изјава два сведока о незапослености или потврда ПИО службе

За пољопривредна газдинства - Потврде о активном статусу газдинства за 2018. и 2019. годину - ИЗДАЈЕ ТРЕЗОР

Конкурс је отворен од 17.09.2019.год. до 27.09.2019. године.

Позивамо све заинтересоване жене којe задовољавају основне критеријуме, да се пријаве тако што ће попунити ПРИЈАВУ коју могу преузети на сајту или на писарници Општинске Управе општине Блаце, уз коју треба доставити потребну документацију наведену у тексту.

За све информације обратите се Одељењу за привреду и локално економски развој:

Анђелка Павловић 0658099316

Бојан Николић 0648099290

Драган Гмијовић 0648099212          

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВУ

 

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka