Конкурс за доделу награде Драинац за 2019. годину

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19)) и члана 12. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Жири за доделу награде „Драинац“ расписује Конкурс за доделу награде Драинац за 2019. годину.

Награда „Драинац“ додељује се за резултате у образовању и култури, сваке године, крајем децембра месеца. Предлог за доделу награде „Драинац“, могу поднети школе, високошколске установе, установе културе, као и свако физичко или правно лице, а предлог  мора бити свеобухватно образложен. 

Време подношења предлога је до 8. jaнуара 2020. године. Предлоге слати Жирију за доделу награде „Драинац“, на адресу: „Карађорђева“ бр. 4, Блаце, соба бр. 32. Награду „Драинац“ уручује Председник општине Блаце, на посебној свечаности.

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg